waarom goede wegen crucieel zijn voor veilig verkeer

visuele weginspectie

Goede wegen zijn cruciaal voor een veilig verkeer. Een veilig verkeer valt of staat met wegen die te vertrouwen zijn. Maar wat bedoelen we hier nu eigenlijk precies mee? De meeste wegen waar we overheen rijden met de auto, of met de fiets, zijn doorgaans toch prima in orde? Dat mag in de meeste gevallen inderdaad zo zijn in Nederland, maar toch is dit niet op alle plekken even vanzelfsprekend. Zo zijn er een aantal wegen, ook in Nederland, die nooit helemaal voldoen aan alle eisen. Maar hoe wordt er nu precies bepaald wat een goede weg is en wat een niet een goede weg is? Wat zijn daarvan de eisen en hoe wordt het vastgesteld? Het inspecteren van wegen gebeurt via een visuele weginspectie. Bij zo’n visuele weginspectie wordt er gekeken naar de staat van de weg op allerlei vlakken. Dit moet dan ook worden gedaan door een gespecialiseerd bureau, dat hij de juiste apparatuur en ervaring voor heeft.

visuele weginspectie

De gevaren van een slecht wegdek

Het is in de geschiedenis veel voorgekomen dat gemeentes en provincies verantwoordelijk zijn gehouden voor schade die is opgetreden naar aanleiding van het slecht onderhouden wegdek. Denk bijvoorbeeld aan scheuren of diepe gaten die zich in het wegdek kunnen bevinden. Als er al sprake van is, dan is elke gemeente of provincie verplicht om automobilisten hier tijdig voor te waarschuwen. Dit wordt doorgaans gedaan door het plaatsen van opvallende borden die aangeven dat de weg over een aantal meter of kilometer niet in goede staat is. Wanneer de eigenaren van de weg dit niet doen, dan kunnen zij zich potentieel schuldig maken aan gevaarzetting. Om al deze zaken te voorkomen, hebben de meeste gemeentes en provincies plannen die er zorg voor dragen dat de wegen op een frequente basis worden geïnspecteerd. Wanneer er eventueel wordt vastgesteld dat de wegen niet meer voldoen aan de strenge veiligheidseisen, dan worden deze wegen snel hersteld om eventuele schade of ongelukken als gevolg hiervan te voorkomen. Het is niet iets waar je over nadenkt als je weer eens over een weg rijdt, maar het is goed dat dit wel gebeurt.